ฉนวนใยหิน ROCKWOOL


ทำความรู้จักฉนวนใยหิน ROCKWOOL:

ฉนวน ROCKWOOL คือ ชื่อเรียกฉนวนหินภูเขาไฟซึ่งมีการจดเครื่องหมายการค้า และใช้เรียกมายาวนานกว่า 80 ปี ในกว่า 60 ประเทศทั่วโลก และนอกจากคำว่า ROCKWOOL แล้วยังมีคำเรียกอื่น ๆ ที่ใช้อธิบายฉนวนที่ผลิตมาจากหิน เช่น ฉนวนใยหิน (stone wool) ฉนวนใยแร่ (mineral wool) และ หิน (rock) หรือ ฝอยขี้โลหะ (slag wool) เป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่าฉนวนที่ผลิตจากหินซึ่งเป็นวัตถุดิบธรรมชาตินั้น นอกจากจะมีความปลอดภัยต่อสุขภาพทั้งกับผู้บริโภคและผู้ติดตั้งแล้ว ยังมีคุณสมบัติที่ดี ในการปกป้องคุณจากสิ่งรบกวนรอบข้างของคุณได้

ฉนวนกันความร้อน นอกจากนำมาใช้ในอาคารแล้วยังถูกนำมาใช้งานภายในรถยนต์อีกด้วย ซึ่งได้รับการออกแบบโดยเฉพาะสำหรับการนำมาทำเป็นฉนวนกันความร้อนรถยนต์ เพราะในทุก ๆ ที่ล้วนแต่มีความร้อนที่รอให้ฉนวนกันความร้อนปกป้องคุณเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย

Modern Living
การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ทันสมัยด้วย ROCKWOOL

ฉนวนกันความร้อนมีหลากหลายประเภท เริ่มตั้งแต่ฉนวนใยแก้ว ซึ่งฉนวนใยแก้วที่พวกเราคุ้นเคยก็คือ ฉนวนกันความร้อน SCG และ ฉนวนกันความร้อน stay cool แต่ฉนวนกันความร้อนไม่ได้มีเพียงแต่ ฉนวนใยแก้วเท่านั้น ยังรวมถึงฉนวนกันความร้อน PE ที่เป็นฉนวนกันความร้อนที่ผลิตมาจากเม็ดพลาสติก