ROCKWOOL

ฉนวน ROCKWOOL เป็นแบรนด์ฉนวนระดับโลก สามารถตอบโจทย์และรองรับการใช้งานได้หลายระบบ เริ่มตั้งแต่ ฉนวนกันความร้อนรุ่น Cool ‘n’ Comfort, ฉนวนกันเสียงรุ่น Safe ‘n’ Silent, ProRox ฉนวนสำหรับงานอุตสาหกรรม, RockSafe Plus ฉนวนป้องกันไฟลามระหว่างชั้นในระบบ Curtain Wall บริเวณพื้นที่ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น ผนังระหว่างผนังม่าน และขอบด้านนอกของแผ่นพื้น, HardRock ฉนวนกันความร้อนจากภายนอกอาคารบนหลังคาเรียบ Flat Roof หรือ Membrane Roof


ฉนวนใยหินภูเขาไฟ ROCKWOOL

ฉนวนใยหิน ROCKWOOL ผลิตจากหินธรรมชาติ ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งงานอุตสาหกรรมที่มีการทำงานในอุณหภูมิที่สูงมาก ๆ รวมถึงบ้านเรือน อาคารสำนักงาน

Safe 'n' Silent Pro
ฉนวน ROCKWOOL ฉนวนกันเสียงรุ่น Safe ‘n’ Silent ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานในระบบผนังเบา เหมาะสำหรับการติดตั้งในอาคารที่พักอาศัย บ้านแถว อาคารเชิงพาณิชย์ และอาคารอุตสาหกรรม สะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

ฉนวน ROCKWOOL ฉนวนกันเสียงรุ่น Safe ‘n’ Silent มีความหนาหลากหลาย ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานในระบบผนังเบา และ ระบบฝ้าเพดาน เหมาะสำหรับการติดตั้งในอาคารที่พักอาศัย บ้านแถว คอนโดมิเนียม อาคารเชิงพาณิชย์ และ อาคารอุตสาหกรรม สะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

ฉนวน ROCKWOOL รุ่น Cool 'n' Comfort SL แบบแผ่น และ Cool 'n' Comfort RL แบบม้วน ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานในระบบหลังคา มีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อน เหมาะสำหรับการติดตั้งในอาคารที่พักอาศัย อาคารเชิงพาณิชย์ และอาคารอุตสาหกรรม สะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำ
Cool ‘n’ Comfort

ฉนวน ROCKWOOL รุ่น Cool ‘n’ Comfort SL แบบแผ่น และ Cool ‘n’ Comfort RL แบบม้วน ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานในระบบหลังคา มีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อน เหมาะสำหรับการติดตั้งในอาคารที่พักอาศัย อาคารเชิงพาณิชย์ และอาคารอุตสาหกรรม สะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

ฉนวนกันความร้อน ROCKWOOL มีปณิธาน และความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของโลก รวมถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การลดมลพิษทางเสียง และ สนับสนุนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา ในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไปพร้อม ๆ กัน เพื่อรองรับกับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่แออัดของชีวิตคนเมืองในปัจจุบัน ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนใหญ่ที่สุดในโลก กับประสบการณ์กว่า 80 ปีของเราในการพัฒนานวัตกรรมการผลิตฉนวนกันความร้อนที่ดีที่สุดเพื่อคุณ

ฉนวนกันความร้อน ROCKWOOL ได้รับการออกแบบมาเพื่อสามารถนำไปติดตั้งเข้าได้กับงานทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็นงานสำหรับบ้านเรือน อาคาร สำนักงาน หรือแม้แต่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นไปที่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ฉนวน ROCKWOOL กับประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 80 ปี กว่า 60 ประเทศทั่วโลก
ฉนวน ROCKWOOL คือ ผู้นำการผลิตฉนวนหินภูเขาไฟที่ขายดีที่สุดในโลก ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 80 ปี กว่า 60 ประเทศทั่วโลก เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของโลก